Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Nedir?

Çocuk cerrahisi, doğumdan itibaren 16 yaşına kadar olan çocukların cerrahi ve ürolojik rahatsızlıkların tanı ve tedavisini inceleyen cerrahi bir bilim dalıdır. Tüm sindirim ve solunum sistemi, çocuk jinekolojisi, göğüs, baş boyun, onkolojik, travma ve endokrin cerrahisini inceler. Endoskopik uygulamaların yanı sıra laparoskopik ve torakoskopik cerrahi müdahaleleri de kapsayan çocuk cerrahisi, doğum öncesi ve doğumdan sonra meydana gelen anomalilerin cerrahi müdahale ile giderildiği bölümdür. Çocuk hastalıkları üzerine uzmanlaşan bu bölüm; yeni doğan ünitesi, yoğun bakım, onkoloji ve travma gibi pek çok farklı bölüm ile ortak çalışır. Bu alanda uzmanlaşan hekimler 6 yıl tıp fakültesi okuduktan sonra 6 yıl da çocuk cerrahisi üzerine eğitim alır. Bu bölüm, doğum öncesi oluşan anomaliler ile birlikte, çocukluk çağında edinilmiş hastalıkların ve travmalara bağlı olarak gelişen pek çok farklı durumun, tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bölümdür. Çocuk cerrahisi özelliklerinden bir diğeri de, cerrahi müdahale gören çocukların fizyolojisi ve psikolojisi göz önünde bulundurularak, gelişimine zarar vermeyecek şekilde çalışmaktır.

  • Bölümün önemi
  • Hangi uygulamaları kapsar?
  • Hastalıklar ve tedavileri

Çocuk Cerrahi Hastalıkları

Çocuk cerrahisi yanıkların yanı sıra, trafik kazaları, düşme ve benzeri kaynaklı vücut travmaları, kesici ve delici aletler ile oluşan karın ve göğüs travmaları, hırpalanmış çocuk sendromu gibi farklı alanda pek çok durum ile ilgilenir. Sindirim sistemi çocuk cerrahi hastalıkları bunlardan biridir. Yemek borusu darlıkları, yanıcı ve yakıcı maddelerin içilmesi ile ortaya çıkan hastalıklar, mide darlıkları, tıkanıklık ve ülser, gastroözofagial reflü, ince bağırsak tıkanıklıkları, polip varlığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları, megakolon, hirschsprung hastalığı, apandisit, dalak hastalıklarının yanı sıra kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu, hemoroid, kasık ve göbek fıtıkları, karaciğer kist, apse ve tümörleri, pankreas kist ve tümörleri, kasık fıtığı (inguinal herni), hidrosel, pilonidal sinüs (kıl dönmesi) gibi farklı konularda pek çok hastalık bu bölümün içindedir. Öte yandan Solunum sistemi çocuk cerrahi hastalıkları yani, Akciğer ve akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklar, soluk borusu hastalıkları, soluk borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması ve diğer bronkoskopik girişimler, kunduracı göğüs ve güvercin göğüs olarak bilinen göğüs kafesi deformiteleri bu bölümde incelenir. Çocukluk çağında kanser hastalıkları bir diğer konudur. Çocuklarda hormonal hastalıkların cerrahi tedavisi ve Çocuklarda baş boyun cerrahisi de bu bölümün içine giren diğer cerrahi hastalık türlerinden biridir.

Trabzon Çocuk Doktoru – Operatör. Dr. Fatih Yurdadoğan